Croeso!

Helo a chroeso i wefan Arwyddo.

Ap arwyddo drwy gyfrwng y Gymraeg yw Arwyddo, sydd yn y broses gychwynnol o gynllunio a chreu. Dewch ar y siwrne hynod gyffrous yma hefo fi!

Blog newydd pob yn ail ddydd Llun!

Y diweddaraf o’r blog

Cerdded 25 milltir?

Wythnos Ymwybyddiaeth Byddardod Pob blwyddyn, mae’r UK Council on Deafness yn cyd-weithio gyda sefydliadau ac elusennau eraill yn y maes byddardod i gydlynu wythnos ymwybyddiaeth byddardod. Wythnos i godi ymwybyddiaeth i anghenion 1 o bob 6 unigolion byddar neu drwm eu clyw yn y DU yw’r wythnos yma. Ei nod yw hyrwyddo agweddau cadarnhaol byddardod, i hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol ac i godi ymwybyddiaeth o’r ystod enfawr o sefydliadau sydd yn cefnogi ffrindiau a theuluoedd pobl sydd yn fyddar. Ffocws yr wythnos flwyddyn yma yw ‘Coming Through it Together’ – sydd…

Darllen mwy

Lle dwi arni wan?

Fel dwi’n dweud ar ddechrau pob blog… lle mae’r bythefnos dwytha’ wedi mynd?! Mae o’n teimlo na dim ond ddoe oni’n ysgrifennu’r post dwytha’! Gobeithio eich bod chi gyd yn iawn, dwi bellach nol yn yr ysgol ar ôl Gwyliau Pasg, ac yn aradeg yn dod yn ôl fewn i rwtin – y boreau cynnar a’r dreifio yn ôl a ‘mlaen yn cychwyn dod yn haws erbyn heddiw! Dwi dal ddim yn ôl i fod yn fy ‘normal self’ ‘lly, dal ychydig tawelach ar y cyfryngau cymdeithasol, a thrio cymryd…

Darllen mwy

Gonestrwydd

Mae’r bythefnos dwytha’ wedi bod yn heriol i fod yn hollol onest hefo chi – teimlo fel fy mod wedi colli’r cymhelliant i barhau i weithio ar stwff, colli’r amynedd i greu post diddorol ar gyfer y gwefannau cymdeithasol a cholli’r awydd i weithio. Dwi’n berson hollol bositif fel arfer, rhywun sydd wastad llawn egni ac yn hapus, felly roedd teimlo fel hyn yn anarferol i fi ac roeddwn yn rhoi amser caled i fi’n hun am deimlo fel hyn ac am beidio â mynd ati i wneud gwaith. Roedd…

Darllen mwy

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

I gael y diweddaraf yn syth i’ch e-bost…